+32 (0)471 57 11 23 erh@saphonyx.be
Selecteer een pagina

Juridische Informatie van Saphosite

 

 iginele versie : 14 mei 2018

 Privacybeleid

Cookiebeleid

Intellectuele eigendom

Redactieagent

Naam en contactgegevens van de host

Naam van de webmaster

 

modification cookies :  cookies

Privacybeleid

Dit beleid houdt rekening met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPG) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen.
Het privacybeleid informeert u over hoe SAPHONYX BVBA informatie of gegevens gebruikt en beschermt die u ezventueel meedeelt wanneer u de sites bezoekt die toegankelijk zijn via de volgende URL’s: www.saphonyx.be en www.saphonyx.nl.
Hou er rekening mee dat ons privacybeleid te allen tijden kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dit geval wordt de datum van de laatste update duidelijk aangegeven in ons privacybeleid. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker zodra hij zich op de site begeeft de wijzigingen kent.

Het is daarom aangewezen dat de gebruiker regelmatig dit beleid van vertrouwelijkheid en gebruik van cookies raadpleegt om meer te weten te komen over eventuele wijzigingen.

Persoonlijke gegevens

Over het algemeen kunt u de site van SAPHONYX BVBA bezoeken zonder persoonlijke informatie over u door te geven. U bent op geen enkele manier verplicht om persoonlijke gegevens aan SAPHONYX BVBA door te geven.
In geval van weigering kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd zonder toestemming te accepteren.
SAPHONYX BVBA kan u om persoonlijke informatie vragen in de volgende gevallen:
a) Bij inschrijving op onze nieuwsbrief met het doel om een ​​promotie-nieuwsbrief te versturen, maar waarin u op elk moment de mogelijkheid heeft om u af te melden.
b) Wanneer u zich registreert om een ​​afspraak online te boeken

U wordt gevraagd uw naam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer in te voeren, die als uw “persoonlijke gegevens” worden beschouwd.
Door het verstrekken van deze informatie, gaat u uitdrukkelijk akkoord dat ze worden behandeld door SAPHONYX BVBA, voor de genoemde doeleinden en voor het doel aan dat het eind van elke formulier wordt vermeld.
In overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPG) door het Europees Parlement 14 april 2016 aangenomen, SAPHONYX BVBA informeert u over het volgende:
De identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijk is het bedrijf SAPHONYX BVBA, Bedrijfsnummer BE0453.515.382 met maatschappelijke zetel te rue du Bosquet 7, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE wiens wettelijke verantwoordelijk Philippe Leemans heeft per email phl@saphonyx.be.

Doel van de behandeling

SAPHONYX SPRL kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor:
1. om u de gevraagde informatie of diensten te verstrekken (in het bijzonder: het versturen van de nieuwsbrief, commerciële aanbieding of de evaluatie van deze diensten, producten of processen.
2. met het doel informatie te verzamelen die ons in staat stelt om onze Site, onze producten en diensten te verbeteren (inclusief via cookies en bezoekende statistiekendienst via Google Analytics) en / of

3. Om contact met u op te nemen over verschillende evenementen gerelateerd aan
SAPHONYX SPRL, inclusief productupdate en klantenondersteuning.

Doel van verwerking van gegevens

 

SAPHONYX BVBA kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor:
1. om u de gevraagde informatie of diensten te verstrekken (in het bijzonder: het versturen van de nieuwsbrief, commerciële aanbieding of de evaluatie van deze diensten, producten of processen.)
2. Om contact met u op te nemen over verschillende evenementen gerelateerd aan
SAPHONYX BVBA, inclusief product update en klantenondersteuning.

 

Ontvangers

Alleen SAPHONYX BVBA is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden. Deze, in individuele of samengevoegde vorm, worden nooit doorgegeven aan een derde partij, niettegenstaande de onderaannemers waar SAPHONYX BVBA gebruik van maakt.
Noch SAPHONYX BVBA, noch een van haar onderaannemers, verkoopt de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar Site.

 

Duur van het bewaren van uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden door SAPHONYX BVBA alleen opgeslagen voor de tijd die overeenkomt met het doel van de verzameling zoals hierboven aangegeven en in geen geval langer kan zijn dan 2 jaar na het einde van de zakelijke relatie.

 

Computerrechten en -vrijheden

U hebt de volgende rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens zodat u uw recht kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@saphonyx.be.

 

Recht van toegang tot communicatie van persoonlijke gegevens

U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens. Echter, als gevolg van de eis van veiligheid en privacy bij het verwerking van persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van SAPHONYX BVBA valt, wordt u op de hoogte gesteld dat uw verzoek zal worden verwerkt ondervoorbehoudt dat u een bewijs kunt geven van uw identiteit, met inbegrip van de productie een scan van een geldig legitimatiebewijs (indien gevraagd door onze toegewijde e-vorm) of een ondertekende kopie van uw identiteit als een geldig bewijs (indien aanvraag schriftelijk). SAPHONYX BVBA informeert u dat ze het rech heeft omdit te weigeren , indien nodig, in geval van abusivelijke verzoeken (door het aantal, herhaaldelijk of systematisch aanvragen). Om u te helpentijdens uw aanvraag, vooral als u wilt dat uw recht tot toegang wenst uit te oefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan de aangegeven adres van de ontvanger, dit kunt u doen door te klikken op de link in een e-mail template: mail template recht op toegang tot mijn persoonlijke gegevens

 

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

 

De wet geeft u het recht en geeft u de macht om te vragen:
– rectificatie
– een update
– het vergrendelen
– het wissen van gegevens over u die onjuist, fautief, onvolledig of verouderd zijn.
U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van persoonlijke gegevens na uw overlijden. Indien nodig kan de erfgenamen van een overleden persoon kunnen eisen dat het overleden van hun familielid en/of de update procedure in acht worden genomen.
Om u verder te helpen, vooral in het geval dat u uw recht wenst uit te oefenen of in de naam van een overleden naaste, uw recht ter rectificatie via een schriftelijke aanvraag kunt u het postadres vinden via de link : e-mails template van het recht op toegang tot mijn persoonlijke

 

Recht op tegenspraak

U heeft de mogelijkheid om dit recht uit te oefenen in één van de twee situaties:

– Wanneer het uitoefenen van dit recht op legitieme gronden berust
– Wanneer de uitoefenen van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

 

Reactie tijd

SAPHONYX BVBA verbindt zich ertoe om binnen een redelijk termijn van aximaal 1 maand na ontvangst van uw verzoek te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of oppositie of elk ander verzoek voor aanvullende informatie

Gemachtigde dienstverleners en overplaatsing naar een derde land van de Europese Unie

SAPHONYX BVBA informeert u dat het zijn gemachtigde service providers gebruikt om het verzamelen en verwerken van gegevens die u heeft gecommuniceerd te vergemakkelijken. Deze providers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en de gegevens verzamelen via de verschillende formulieren op de site (behalve het formulier waarmee u uw computerrechten en -vrijheden kunt uitoefenen die worden voorgesteld en beheerd door SAPHONYX BVBA).
SAPHONYX BVBA heeft eerder de implementatie door haar leveranciers van adequate garanties en de naleving van strikte voorwaarden van vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van gegevens beveiligd. Waakzaamheid was met name gericht op het bestaan ​​van een rechtsgrondslag voor elke overdracht van gegevens aan een derde land. Als zodanig is één van onze serviceproviders onderworpen aan interne bedrijfsregels (of “bindende bedrijfsregels”) die zijn goedgekeurd wanneer anderen niet alleen standaardcontractbepalingen naleven, maar ook het Privacy Schield.

Klacht bij de bevoegde autoriteit.

Als u van mening bent dat SAPHONYX BVBA niet voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. Voor België is de bevoegede autoriteit de CPCP waarnaar u een elektronisch verzoek kunt sturen door op de volgende linkt te klikken :

https://www.privacycommission.be/fr/formulaire-de-contact.

Voor Nederland is de bevoegde autoriteit waar u een elektronisch verozek naar kunt zenden: https://saphonyx.nl/contact/

 

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de server van een website in de browser van uw computer of mobiele apparaat wanneer u deze website bezoekt. De cookie bevat een unieke code om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan de website (“sessiecookie”) of tijdens toekomstige herhaalde bezoeken (“permanente cookie”). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die deze zelf heeft geplaatst; het heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in uw browserdirectory. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code.

 
Cookies bieden over het algemeen een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Bovendien helpen ze bezoekers tussen verschillende delen van de website te navigeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website relevanter te maken voor de bezoeker en om de website aan te passen aan de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt op de SAPHONYX BVBA-website, wordt u gewaarschuwd door een banner onder aan uw scherm dat informatie over uw browsen mogelijk wordt opgeslagen in bestanden die “cookies” worden genoemd. Ons cookie-beleid stelt u in staat om de bepalingen die wij implementeren op het gebied van navigatie op onze website beter te begrijpen. Het informeert u met name over alle cookies op onze website, hun doel en geeft u de procedure om ze in te stellen.

Algemen informatie over cookier op de SAPHONYX BVBA

Tenzij er behoefte is aan toekomstige technologie, is er geen cookie op de sites van SAPHONYX BVBA.

 

Intellectuele eigendom

De informatie, documenten en bijbehorende grafische afbeeldingen gepubliceerd op de Saphosite (de »Informatie ») zijn het exclusieve eigendom vna Saphonyx, met uitzondering van informatie verstrekt door derden met een contractuele relatie met Saphonyx. Informatie kan voor zo ver mogelijk gebruikt worden :

Dat de copyrightmelding op alle kopieën verschijnt ;

Dat de informatie uitsluitend gebruikt wordt voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden ;

Dat de inodrmatie op geen enkele manier gewijzigd wordt;

Dat er geen beschikbare grafiek op Saphosite kan worden gebruikt onaafhankelijk van de begeleidende tekst. Saphonyx is niet verantwoordleijk voor inhoud die door derden worden verstrekt ; Bovendien mag u deze inhoud niet verspreiden zonder toestemming van de betrokken auteursrechthebbende.

 

Naam van de hoofredacteur :

Philippe Leemans, woonachtig te avenue de la Citadelle, 70 à B-5100 JAMBES Stuur een email

 

Naam en gegevens van de host :

Infomaniak

INFOMANIAK NETWORK SA – 26, Avenue de la Praille – 1227 Carouge / Genève – SUISSE
Tél. : +41 22 820 35 44 – Fax : +41 22 301 67 69
Email : contact@infomaniak.ch
Site internet : www.infomaniak.ch

 

Naam van de webmaster :

Nicolas DERU – PEAK WEB : mail